niedziela, 7 listopada 2010

Kampania wyborcza bezpośrednia


Kampania bezpośrednia nie jest w Polsce popularną metodą pozyskiwania zwolenników, mimo iż jest bardzo skuteczna. Wielu kandydatów obawia się spotkań „twarzą w twarz” z wyborcami, wolą raczej wydrukować ulotki bądź udzielić wywiadu dla lokalnej gazety. Kampania bezpośrednia jest metodą tanią, choć wymaga od kandydata, aby poświęcił on dużo czasu i energii.

Istnieje kilka metod prowadzenia kampanii bezpośredniej.

Pierwsza z nich to zbieranie podpisów np. w celu rejestracji komitetu wyborczego. Można to zorganizować na ulicy, ustawiając stoliki i krzesła, najlepiej pod parasolem. Można też w tym celu odwiedzać wyborców w ich domach. Podpisy należy zbierać na specjalnie do tego przygotowanych formularzach z rubrykami na nazwisko, imię, adres zamieszkania, PESEL i podpis.

Drugą metodą jest roznoszenie materiałów wyborczych tj. ulotki, listy. Ważne, aby osoby, które się tym zajmują, były odpowiednio ubrane np. w bluzy lub płaszcze przeciwdeszczowe z nazwiskiem kandydata i logotypem ugrupowania. Warto dla każdego przygotować również identyfikator
z imieniem i nazwiskiem kandydata. Jeśli materiały wyborcze mają być rozpowszechnione szybko
i efektywnie należy to dobrze zaplanować, każdemu wyznaczyć sektor, w którym ma roznosić ulotki bądź listy, rozdać mapę terenu. Najlepiej, gdy kandydat ma do pomocy wolontariusza lub, jeśli zajmują się tym tylko ochotnicy, pracują oni w grupach 2-3-osobowych.

Trzecią metodą jest ankietowanie, dzięki któremu kandydat może się dowiedzieć, jakie sprawy są naprawdę ważne dla jego wyborców, czy zamierzają wziąć udział w wyborach i na niego głosować. Ankietowanie przeprowadzone na początku kampanii wyborczej pomaga dobrać temat tej kampanii
i hasła wyborcze. Ankieta powinna być krótka, a pytania sformułowane w sposób jasny i oczywisty.

Czwarta metoda to odwiedziny u wyborcy. Są one okazją do wręczenia materiałów wyborczych  oraz krótkiej rozmowy w celu przekonania wyborcy do wzięcia udziału w wyborach i poparcia danego kandydata. Najlepsza pora na takie wizyty to godziny 17-20. Odwiedziny powinny być krótkie. Jeśli kandydat chce dotrzeć do większości swoich potencjalnych wyborców to nie ma czasu na długie dyskusje. Warto zachowywać się grzecznie i z szacunkiem, nawet jeśli druga strona nie przestrzega tych zasad. W czasie odwiedzin kandydat spotka zarówno swoich zwolenników, przeciwników, jak
i osoby niezdecydowane. Spotkania z tymi ostatnimi stanowią największą szansę na pozyskanie zwolennika, warto te osoby zachęcać do udziału w wyborach i głosowania na danego kandydata.

Piąta metoda to spotkania wyborcze. Frekwencja nie zawiedzie organizatorów, jeśli temat spotkania będzie ważny dla mieszkańców i będzie ich bezpośrednio dotyczył, warto zatem mówić o remoncie szkoły, a nie o ograniczaniu zadłużenia gminy. W spotkaniu może uczestniczyć jeden kandydat lub kilku, w tym ostatnim przypadku będziemy mieli do czynienia z debatą.

Kampania bezpośrednia to bardzo dobry sposób na zwiększenie frekwencji wyborczej, większość
z nas nie głosuje, ponieważ nie zna kandydatów i ich programów. Bezpośredni kontakt z kandydatem może natomiast bardzo zmobilizować do wzięcia udziału w wyborach.

Więcej informacji o kampanii bezpośredniej.

sobota, 29 maja 2010

Marketing internetowy – handel na miarę XXI wieku


Nie od dziś wiadomo, że marketing jest takim rodzajem handlu, który wychodząc naprzeciw potrzebom klienta, stara się wykorzystać wszystkie możliwe sposoby dotarcia do niego. Liczy się pomysł, droga komunikacji, umiejętność przekazu oraz zasięg oddziaływania. Marketing posunął się nawet do tego, by kreować potrzeby potencjalnego klienta, by później je zaspokajać. Do tego umiejętnie wykorzystał możliwości, jakie w dzisiejszych czasach daje Internet. Marketing internetowy naturalnie ewoluował – w obecnej formie jest bardzo ważnym elementem działań marketingowych.

Marketing i Internet – korzystne połączenie

Internet, bez którego dziś nie można wyobrazić sobie życia, zdominował wiele dziedzin życia współczesnego społeczeństwa. Obecny jest także w handlu, dość szybko bowiem użytkownicy sieci skorzystali z możliwości robienia zakupów drogą internetową. Dziś marketing internetowy jest częścią tzw. e-commerce, czyli handlu elektronicznego. Im powszechniejszy stawał się dostęp do Internetu, tym coraz większego znaczenia nabierał marketing internetowy. Jego początki można datować na lata 90 – te minionego stulecia. Naturalnie były one dosyć proste i ograniczały się do nieskomplikowanych stron internetowych, bazujących głównie na tekście. Strony takie oferowały informacje lub produkty. Marketing internetowy z biegiem lat rozwijał się, by dziś oprócz informacji czy produktów sprzedawać także przestrzeń reklamową. Ta ostatnia stała się dostępna również dla średnich i małych przedsiębiorców. Reklama w Internecie stała się tak samo niezbędna, jak reklama w prasie, radiu czy telewizji. Warto dodać, że najpopularniejszą formą reklamy internetowej jest reklama w wyszukiwarkach – zajmuje się nią dział Search Engine Marketing (SEM).

Marketing w Internecie czyli dużo możliwości


Marketing internetowy stale się rozwija, specjaliści poszukują bowiem nowych dróg dotarcia do klienta za pomocą sieci. Zdaje się jednak, że najbardziej popularne są dwie formy, co do których można zaryzykować stwierdzenie, że dotyczą każdego internauty. Mam tu na myśli e-mail marketing oraz buzz marketing. Pierwsza wspomniana forma to nic innego jak wykorzystanie poczty elektronicznej do komunikowania się z klientami, także potencjalnymi. W ten sposób można nie tylko budować relacje z odbiorcami, ale również tworzyć wizerunek firmy. Narzędzia, którymi posługuje się e-mail marketing to newsletter, biuletyny i dzienniki elektroniczne oraz powszechnie znane reklamy w wiadomościach e-mail. Natomiast marketing szeptany (buzz marketing) ma na celu wywołanie pozytywnych rekomendacji u klientów na temat np. produktu.  
    
poniedziałek, 15 marca 2010

Kreowanie wizerunku politycznego

Marketing polityczny jest zjawiskiem powstałym w Stanach Zjednoczonych w 1952 roku podczas jednej z kampanii wyborczych. Jego narodziny i rozwój są nieodzownie połączone z rozwojem technologii oraz form komunikacji społecznej. Partie polityczne bardzo chętnie korzystają z tej formy reklamy w celu kreowania politycznego wizerunku.

niedziela, 7 marca 2010

e-marketing

e-marketing - czyli marketing przyszłości i symbol, który przeszedł do historii kojarzony ze wszystkim co online

poniedziałek, 28 grudnia 2009

Czym posługuje się marketing polityczny?

Skuteczny marketing polityczny opiera się na dokładnie opracowanych strategiach, które są wcielane w życie przy pomocy konkretnych narzędzi marketingowych. W polityce jest jak w gospodarce, nic więc dziwnego, że strategia uzależniona jest od tego, czy chcemy sprzedać projekt polityczny, program wyborczy, polityka – kandydata czy też partię polityczną. W przypadku partii marketing polityczny jest procesem długofalowym, bowiem zaczyna się w momencie jej powstania, nadania jej dobrej nazwy i skrótu. Później trzeba już „tylko” zadbać o wybór odpowiedniego lidera, wizerunek ugrupowania, obecność w środkach masowego przekazu oraz – co najważniejsze – skuteczna kampanię wyborczą. Prawdziwe wyzwanie to także strategia sprzedaży polityka. Marketing polityczny ma tu za zadanie stworzenie pozytywnego wizerunku polityka, na który składają się takie elementy jak wygląd, życiorys czy działalność społeczna. Specjaliści pracują nad tym, aby zmienić sposób myślenia o kandydacie oraz przekonać społeczeństwo do jego działań. Porównanie polityka na przykład do samochodu, który chcemy sprzedać jest może daleko posuniętą metaforą, niemniej w obydwu przypadkach przeprowadzane są bardzo podobne kampanie reklamowe. Marketing polityczny podobnie jak handlowy odwołuje się często do emocji odbiorców.

środa, 23 grudnia 2009

Marketing polityczny – ale co to takiego?

Chcąc w możliwie najprostszy sposób wyjaśnić czym jest marketing polityczny, wystarczy uświadomić sobie, że partia polityczna, jej program oraz najbardziej znani politycy są jak produkt, swoistego rodzaju towar, który chce się sprzedać. Aby przekonać obywateli do poparcia danej partii, konkretnego polityka czy projektu politycznego należy zastosować odpowiednie środki i techniki, które są wykorzystywane w handlu. Na tym skupia się marketing polityczny, który będąc formą komunikacji politycznej podpowiada wyborcom, który program jest najlepszy i dlaczego oraz jakiego kandydata poprzeć w czasie wyborów. W ten sposób służy on nadrzędnemu celowi polityki, jakim jest zdobycie i utrzymanie władzy. Zamykając marketing polityczny w ramy definicji można powiedzieć, iż jest to zespół technik, które są wykorzystywane przy budowaniu pozytywnego wizerunku partii, przekonaniu elektoratu do konkretnego projektu politycznego czy wyboru polityka na dane stanowisko. Ważne jest tutaj szerokie spojrzenie na to pojęcie, bowiem ograniczanie marketingu politycznego tylko do wyborów jest uproszczeniem. Politycy są przecież nierozerwalnie związani ze swoją partią polityczną, która chcąc osiągnąć stały sukces, korzysta z marketingu politycznego przez cały czas.

czwartek, 17 grudnia 2009

Marketing polityczny – silne narzędzie demokracji - początki

Ustrój demokratyczny, w którym źródło władzy stanowi wola większości obywateli uwarunkował powstanie barwnego i dynamicznego świata polityki. Jednym z najbardziej istotnych jego elementów jest walka o poparcie i głosy obywateli, które przekładają się na realną władzę w państwie. Potężnym narzędziem tej walki jest marketing polityczny, bo konkretny polityk, partia czy program wyborczy można sprzedać jak każdy dobry towar. Jak każda sfera komunikacji międzyludzkiej marketing polityczny rządzi się swoimi prawami i zasadami.

Wszystko zaczęło się od telewizji

Na pytanie, kiedy dokładnie pojawił się marketing polityczny nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Powstał on w dwóch etapach, na zasadzie połączenia marketingu i polityki. Bardzo dużą rolę odegrało tu pojawienie się nowoczesnych środków komunikowania masowego, zwłaszcza telewizji. Krajem, który jako pierwszy wykorzystał marketing w sferze komunikowania politycznego były Stany Zjednoczone. To tam bardzo szybko doceniono moc telewizji, docierającej do masowego odbiorcy. Wykorzystano ją w prezydenckiej kampanii wyborczej Dwighta Eisenhowera w 1952 roku, opracowując plan mający cechy strategii marketingowej. To wtedy pojawiły się pierwsze telewizyjne reklamy polityczne, skierowane do precyzyjnie określonego grona odbiorców. Przy okazji tych wyborów prezydenckich rzesza Amerykanów za pośrednictwem telewizji mogła obejrzeć konwencje wyborcze partii, które były bezpośrednio transmitowane. W ten sposób na początku lat 50 – tych narodził się marketing polityczny, którego najbardziej intensywną formą jest marketing skupiający się na wyborach. Kolejne amerykańskie kampanie wyborcze wpłynęły na jego ewolucję i udoskonalenie. W państwach takich jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy czy Włochy marketing polityczny rozwinął się kilka lub kilkanaście lat później. W Polsce stało się to możliwe po 1989 roku, kiedy proces wyborczy zaczął przebiegać demokratycznie, a dynamicznie rozwijająca się profesjonalna kampania wyborcza w praktyce wprowadziła marketing polityczny. Mówiąc o krótkiej jego historii trzeba dodać, iż rozwój technik związanych z marketingiem politycznym spowodował powstanie profesjonalnych specjalności z nim związanych. Dość wymienić tu takie profesje jak specjalista ds. komunikowania masowego, technik reklamy, analityk rynku politycznego czy trener w zakresie umiejętności mówienia i publicznych wystąpień.